Cuộc đảo chính bất thành

TỔNG THỐNG THỔ ĐỘT NHIÊN “HÒA DỊU”

 18:58 31/07/2016

(NCTG) Ông Recep Tayyip Erdoğan vừa tuyên bố sẽ rút lại đơn kiện tất cả những ai bị coi là xúc phạm ông - con số này lên tới chừng hai ngàn.