Nghi án đạo thơ làm dậy sóng công luận và văn đàn Việt Nam - Ảnh: Internet

THÁI ĐỘ SAU KHI ĂN CẮP

 17:14 21/10/2015

(NCTG) “Ăn cắp, thôi thì xí xóa, nhắm mắt nhắm mũi mà bỏ qua! Nhưng thái độ sau khi ăn cắp thì phải xem lại”.