Làm sao “trồng người”? - Minh họa: Internet

TỪ CHUYỆN Ổ BÁNH MỲ ĐẾN CHUYẾN DU LỊCH VIỆT NAM

 05:19 22/11/2018

(NCTG) “Đa số sẽ chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, làm sao moi tiền thiên hạ, bất chấp ngày mai ra sao. Đạo đức chỉ còn là món hàng xa xỉ trong một môi trường như thế!”.