Anh Nguyễn Quốc Dũng tại kỳ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt kiều Châu Âu lần thứ ba, tổ chức tại Hungary (tháng 9-2008) - Ảnh: Trần Lê

Sổ tay NCTG: MỪNG ANH NGUYỄN QUỐC DŨNG

 01:40 19/08/2016

(NCTG) Sáng hôm nay, vừa mắt nhắm mắt mở bật máy tính xem tin tức, đã thấy ngay một tin vui: anh Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hungary, hiện là Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Ngoại giao vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao.