Donald Trump với phát biểu “có lửa” và gây tranh cãi ngày 6-1-2021 ở gần Điện Capitol. Ông bị Hạ viện “đàn hạch” lần thứ hai với cáo buộc “kích động phiến loạn”, “gây nguy hại một cách nghiêm trọng đến nền an ninh quốc gia cũng như các nguyên tắc và định chế của chính quyền” - Ảnh: Brendan Smialowski (AFP)

“ĐÀN HẠCH” TẠI HUNGARY NHƯ THẾ NÀO?

 16:48 14/01/2021

(NCTG) “Đề xuất bất tín nhiệm về cơ bản là một vũ khí của phe đối lập trong Quốc hội, thường được đệ trình bởi một nhóm nghị sĩ và sau khi đề nghị được biểu quyết, đa số dân biểu có thể rút bỏ sự tín nhiệm đối với chính phủ khiến nhiệm kỳ của họ chấm dứt”.