Cử tri Úc trong ngày bầu cử - Ảnh: inquisitr.com

THẮC MẮC ĐẦU ĐỜI VỀ CHÍNH TRỊ CỦA BUBA 6 TUỔI

 02:45 03/07/2016

(NCTG) “Con đã biết đặt những câu hỏi khi mẹ chưa từng bao giờ lăn tăn hỏi bà ngoại về luật bầu cử. Đã biết tìm tòi những điều cần biết về nguyên tắc bỏ phiếu từ rất sớm, trong khi chính mẹ, cả tuổi trẻ của mình chỉ đi bỏ phiếu với một tư duy mặc định trong đầu: đến để bầu cho một người đã được chỉ định, bầu cho một đảng duy nhất đã được chọn sẵn”.

Khủng hoảng tỵ nạn từ Syria gợi nhớ câu chuyện thuyền nhân Việt Nam

TỴ NẠN SYRIA VÀ DƯ ÂM VIỆT

 00:54 20/09/2015

(NCTG) “Làn sóng di cư của người Việt hiện nay có khác gì người dân Syria đang phải tháo chạy khỏi đất nước? Chỉ khác bối cảnh “chiến tranh và hòa bình”, còn tỵ nạn vẫn là tỵ nạn!”.