Ô nhiễm không khí trầm trọng tại Bắc Kinh và phía Bắc Trung Quốc - Ảnh: Internet

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO TỚI NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG VÀ NỀN KINH TẾ?

 16:46 26/10/2016

(NCTG) Nếu bạn từng thử chạy bộ trong khói, tác hại của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe không có gì lạ. Nhưng ô nhiễm không chỉ làm người chạy bị chậm lại, nó còn cản trở người lao động nữa.

Hà Nội vĩnh viễn không còn bầu trời trong xanh do mức độ ô nhiệm không khí đã ở mức hết sức báo động - Minh họa: us.24h.com.vn

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ NGUY HIỂM HƠN KHÓI THUỐC LÁ

 03:37 09/10/2016

(NCTG) “Người Hà Nội đang ngỡ ngàng vì tình trạng không khí đo được sáng 5-10 ở mức “rất không tốt cho sức khỏe”, đồng thời đưa thủ đô nghìn năm văn hiến vươn lên thứ hai thế giới về ô nhiễm không khí”.