Minh họa: Internet

CẦU NGUYỆN CHO VIỆT NAM

 04:59 17/11/2015

(NCTG) “Mỗi chúng ta là nạn nhân, nhưng có thể mỗi chúng ta cũng chính là kẻ khủng bố”.