ĐI VÂN ĐÌNH, CHÉN THỊT CHÓ

ĐI VÂN ĐÌNH, CHÉN THỊT CHÓ

 00:39 05/03/2009

Hôm nay, không hiểu tại thời tiết, hay tại làm sao mà nhà thơ Vân Đình Hùng nổi hứng mời tôi về quê ông chơi. 8 giờ 30 mới gọi, hẹn 10 giờ 30 xe đến đón tôi tận cổng cơ quan để đi Vân Đình. Nhà thơ nói sẽ đi Vân Đình ăn một bữa thịt chó xong là về luôn. Đấy! Văn nghệ sĩ cũng khác người thường lắm!

VỀ CUỐN

VỀ CUỐN "MA CHIẾN HỮU" VÀ VIỆC XUẤT BẢN CUỐN SÁCH NÀY TẠI VIỆT NAM

 12:47 03/03/2009

Sau khi dư luận xôn xao về cuốn sách "Ma chiến hữu" do NXB Văn học ấn hành, sáng hôm thứ Hai (23-2-2009) tôi đã kiếm được cuốn "Ma chiến hữu" tại Nguyễn Xí (Hà Nội). Cuốn này hiện còn rất nhiều, và bạn đọc không quan tâm lắm, nên xuất bản từ tháng 2-2008 đến nay vẫn còn trên giá.