CHÚNG MÌNH CHIA TAY NHÉ

CHÚNG MÌNH CHIA TAY NHÉ

 23:12 09/02/2014

(NCTG) “Chúng mình chia tay nhé” - “Hạnh phúc nở hoa tàn – nếu quà tặng không phải trái tim”. Em không tiếc hai mươi năm qua. Cuộc đời ngắn ngủi nên chúng mình chẳng thể lãng phí những tháng ngày sắp tới. Những cây nến đã cháy hết hai phần ba thân mình…”.