Những hình ảnh và lời nhắn nhức nhối gây cảm thương tột độ... nhưng nếu đó là của người ngoại quốc thì có ít đau buồn hơn? - Ảnh: Internet

“NGƯỜI TRONG MỘT NƯỚC...”, NHƯNG TẠI SAO?

 17:56 30/10/2019

(NCTG) “Điều gì khiến người ta cảm thương với một người cùng quốc gia với mình (mà không hề quen biết hoặc bà con) hơn là một người khác quốc gia?”.