Sự lựa chọn của người dân - Ảnh: Facebook

Vụ Vũng Áng: “THUYẾT ÂM MƯU” VỀ MỘT SỐ CÂY BÚT

 04:50 30/04/2016

(NCTG) “Tôi nghi ngờ các cây bút nổi tiếng nói trên đã nhận tiền để xử lý khủng hoảng truyền thông cho Formosa, dẫn dắt dư luận nghĩ rằng cá chết là do tự nhiên. Còn việc chính quyền phản ứng chậm chạp và công bố lý do sơ sài phải chăng là nhằm che giấu một sự thật khó phơi bày nào khác”.