Bát hủ tiếu khô bình dân

QUÀ SÁNG (Phần 2)

 14:41 25/02/2016

(NCTG) Cùng một con đường với hàng bánh cuốn, nhưng đi xa hơn về hướng thị trấn là hàng bán hủ tiếu của hai ông bà còn trẻ gốc Bắc di cư.