Phát ngôn dậy sóng liên quan tới “vong báo oán”: khoa học hay mê tín?

MÊ TÍN DỊ ĐOAN LÀ ĐƯƠNG NHIÊN

 06:00 26/03/2019

(NCTG) “Có một người gặp một chuyện xấu, câu hỏi đặt ra là có thực nghiệm nào phân biệt được chuyện đó là do ngẫu nhiên hay do “vong” hay không? Nếu không có thì “vong” là một khái niệm phi khoa học và các khái niệm phi khoa học thì không đáng một giây để nghĩ đến chứ đừng nói là tin theo”.