“Ma destinée” (Định mệnh của tôi, 1867), họa phẩm của văn hào Victor Hugo (1802-1885)

“MY DESTINY” (Victor Hugo, 1867)

 04:48 27/08/2020

(NCTG) “Phải chăng người ta nhìn ra biển, vì luôn muốn tìm đáp án đời mình từ vũ trụ ngoài kia?”.