Nhà báo Việt Hùng cùng đồng nghiệp Lan Anh trong cuộc gặp mặt cuối năm 2008 - Ảnh tư liệu

Sổ tay NCTG: VĨNH BIỆT ANH VIỆT HÙNG!

 16:45 06/08/2020

(NCTG) “Trời ơi, anh còn nhớ anh Việt Hùng không? Anh ấy mất rồi!”, đang cặm cụi làm tin dịch bệnh thì tự nhiên thấy một tin nhắn của người bạn làm báo ở nhà, mình đọc và trong nửa giây, trong óc lọc ra những “anh Việt Hùng”. Có, mình nhớ anh, sao mà không nhớ? Cho dù đã lâu, không trò chuyện và không dõi theo được công việc của anh...

Tác giả Trần Đình Kiêm cùng bộ từ điển của ông - Ảnh: Trần Hà Anh

RA MẮT ĐẠI TỪ ĐIỂN HUNG - VIỆT, VIỆT - HUNG TẠI BUDAPEST

 14:00 23/06/2015

Lần đầu tiên, một bộ đại từ điển Việt - Hung, Hung - Việt đã được biên soạn và giới thiệu ra mắt tại Budapest, Hungary. Tác giả của từ điển, ông Trần Đình Kiêm, từng là một cựu du học sinh, cán bộ ngoại giao, nhà báo... tại Hungary.