Ảnh chỉ mang tính minh họa

TRẢ LẠI TƯ CÁCH CON NGƯỜI

 02:42 12/12/2015

(NCTG) “Làm trong bệnh viện nhà nước, chế độ phụ cấp quá thấp nên phải nhận phong bì, cũng là cái cực chẳng đã cháu ạ. Không nhận thì không đủ sống, nhận thì trong lòng không có vui, mình cảm thấy mình mất hết tư cách con người”.