Minh họa: Internet

21% NGƯỜI VIỆT KHÔNG TIN TƯỞNG VẮC-XIN

 13:58 14/09/2016

(NCTG) Báo cáo “State of Vaccine Confidence” (Tình hình Lòng tin với Vắc-xin) năm 2016 vừa được công bố cho thấy có đến 21% số người Việt Nam được hỏi cho biết họ không tin vào độ an toàn của vắc-xin.