Những nạn nhân mới nhất của vũ khí hóa học tại Syria - Ảnh: Edlib Media Center

SỬ DỤNG VŨ KHÍ HÓA HỌC, MỘT TỘI ÁC DIỆT CHỦNG

 14:04 07/04/2017

(NCTG) “Tấn công bằng vũ khí hóa học nói lên hai điều: thứ nhất, người ta cố ý diệt tất cả không phân biệt dân thường hay trẻ em (một điều đại kỵ trong chiến tranh) và thứ hai, nó không khác gì tội ác diệt chủng, vì các chất độc hóa học sẽ giết lần giết mòn những con người sống sót còn lại, và tạo ra những đứa trẻ bị biến dạng hoặc dị tật”.