VĨNH BIỆT VÕ THỊ THU TRANG!

 14:59 08/04/2008

(NCTG) Tôi được biết tin Thu Trang qua đời tối 7-4-2008 qua một người bạn thân của Trang là chị Thanh Hiền (chị Hiền, dân Nhạc viện, 23 năm trước, cũng cùng học lớp tiếng Hung với chúng tôi tại Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân, nhưng sau chị lại sang Nga học).