GÒ MÁ CAO

GÒ MÁ CAO

 00:09 18/02/2013

(NCTG) Đến đám tang muộn khi lễ truy điệu đã bắt đầu, mình cũng cố len vào đứng lẫn trong đám đông. Rồi mọi người lần lượt đi vòng quanh linh cữu người mất để vĩnh biệt người đã khuất trước khi được đưa ra xe tang.