Chủ tịch đảng cực hữu JOBBIK Vona Gábor (giữa) cùng hai đồng sự tới cuộc hội đàm với Thủ tướng Orbán Viktor tại Nhà Quốc hội (Budapest, ngày 18-10-2016) - Ảnh: Máthé Zoltán (MTI)

“ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG”, FIDESZ BÁC ĐỀ XUẤT TU CHÍNH HIẾN PHÁP CỦA JOBBIK

 00:33 22/11/2016

(NCTG) Ủy ban Tư pháp trực thuộc Quốc hội Hungary không đưa lên bàn nghị sự đề xuất tu chính Hiến pháp của đảng JOBBIK, cho dù ngoại trừ một câu, thì đề xuất này giống hệt nội dung mà Thủ tướng Orbán Viktor đã đưa ra.