Nghệ thuật đường phố tại Vitry

VITRY, THỦ ĐÔ CỦA “NGHỆ THUẬT ĐƯỜNG PHỐ” PHÁP

 02:40 14/05/2018

(NCTG) “Dù rất nhiều điểm yếu khiến Vitry khó trở thành một thành phố mơ ước, nhưng ít ra với tôi, mảng văn hóa và nghệ thuật rất được chú trọng của thành phố này là một lý do lớn tạo mối dây gắn bó”.