CHUYỆN TẾT NHẤT

CHUYỆN TẾT NHẤT

 21:07 14/02/2013

(NCTG) Gần nhà mình có một gia đình có hai đứa trẻ con, cứ khi nào bỗng dưng thấy chúng gặp ai cũng chào hỏi thì mọi người đều biết là sắp tết rồi đấy.