Cổng vào “trại tử thần” Mauthausen - Ảnh tư liệu

THÊM MỘT LÍNH GÁC “TRẠI TỬ THẦN” CÓ THỂ BỊ TRUY TỐ

 19:48 24/11/2018

(NCTG) Viện Công tố Berlin muốn khởi tố để truy cứu hình sự một người đàn ông 95 tuổi, được gọi bằng cái tên Hans H., vì theo cơ quan này đương sự đã phục vụ trên cương vị lính canh tại một “trại tử thần” của phát-xít Đức dưới thời Đệ nhị Thế chiến.

Đường tới cái chết - Ảnh tư liệu tại Bảo tàng Quốc gia Auschwitz (Ba Lan)

Từ những chuyến đi: AUSCHWITZ VÀ NIỀM HY VỌNG CỦA SỰ SỐNG

 04:00 12/10/2016

(NCTG) Không ai trong số các nạn nhân biết Auschwitz sẽ trở thành nhà ga cuối cùng trong đời họ.