TRƯỜNG ÐIỂM Ở HUNGARY VÀ NHỮNG BĂN KHOĂN CHƯA TỎ

TRƯỜNG ÐIỂM Ở HUNGARY VÀ NHỮNG BĂN KHOĂN CHƯA TỎ

 16:25 25/06/2004

(NCTG) Gần đây, khi gặp nhau, nhiều người thay vì hỏi “anh có bán được không?”, lại bắt đầu bằng câu “cháu nhà anh học hành ra sao?”. Có phải vì chợ búa kém quá nên mọi người mới quay ra đi học? Tất nhiên đấy chỉ là nói vui thôi, chứ việc học hành - tương lai của các cháu là việc nghiêm túc hơn nhiều.