TS. Nguyễn Quang A: HUNGARY, NƠI ẢNH HƯỞNG QUYẾT ĐỊNH ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ

TS. Nguyễn Quang A: HUNGARY, NƠI ẢNH HƯỞNG QUYẾT ĐỊNH ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ

 08:57 30/08/2013

(NCTG) “Toàn bộ tuổi thanh niên của tôi ở đó. Không có thời gian ở Hungary chắc chắn đời tôi sẽ khác hẳn. Hungary có ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển trí tuệ của tôi” – TS. Nguyễn Quang A chia sẻ.