PHỞ

PHỞ

 00:37 31/08/2013

(NCTG) “Ngu gì mà ly dị, giờ li dị thì toàn bộ nhà chia đôi, tự dưng con bồ kia được hưởng, mà con mình thì mất. Cứ để thế này của mẹ con em hết, không ai dính vào được. Thích có bồ thì đi ra ngoài mà ở”.