Chia sẻ tin tức rất nên cần suy nghĩ - Minh họa: Internet

“TAY NHANH HƠN NÃO”

 12:15 11/05/2021

(NCTG) “Nên kêu gọi các “giang cư mận” chớ nên xả rác bừa bãi, phát tán tùm lum, vô tội vạ, để môi trường mạng được văn minh và khả tín hơn”.