Sau 31-12-2016, chỉ có loại tiền mới 20.000 Forint này được sử dụng

TIỀN CŨ MỆNH GIÁ 20.000 FORINT HẾT HẠN VÀO CUỐI NĂM NAY

 04:04 30/11/2016

(NCTG) Thời hạn để sử dụng tờ tiền cũ mệnh giá 20.000 Forint (loại phát hành trước năm 2015) là 31-12-2016, và từ năm 2017 trở đi chỉ có thể dùng loại tiền mới, theo thông báo của Ngân hàng Quốc gia Hungary (MNB).