Thủ tướng Orbán Viktor và lãnh đạo Châu Âu

HUNGARY CỨU LẠI ĐƯỢC CÁC NGUỒN TIỀN EU VÀO PHÚT CUỐI

 15:31 13/12/2022

(NCTG) Tối thứ Hai 12/12, một thỏa thuận đã đạt được giữa chính phủ Hungary và Đoàn Chủ tịch luân phiên của Liên Âu, hiện tại là Cộng hòa Czech, khiến Budapest - vào phút thứ 89 - đã giữ được những khoản tài chính EU mà nước này có nguy cơ đánh mất nếu không có được đồng thuận với Brussels trong mấy ngày cuối năm sắp tới.