Hà Nội của những ngày xưa... - Minh họa: Internet

Thư Hà Nội: MỘT SỢI TƠ LÒNG

 20:00 28/07/2016

(NCTG) “Và rồi mình lại gặp những tiếng rao đêm. Những tiếng rao vẫn còn đó, hiện hữu giữa chất ngất phồn hoa. Có lẽ mình chỉ biết níu vào tiếng rao đêm mà biết rằng đây vẫn là Hà Nội”.