Minh họa: Europress / Getty / Bloomberg

LOẠI THUẾ MỚI ĐỐI VỚI CÁC CĂN HỘ CHO THUÊ

 13:37 13/04/2016

(NCTG) Chính phủ Hungary muốn “lập lại trật tự” trên thị trường cho thuê bất động sản bằng cách “khiến hoạt động cho thuê nhà của các chủ sở hữu nhà cửa trở nên dễ theo dõi và minh bạch” hơn, theo tin của tờ “Thời đại Hungary” (Magyar Idők).