Hoạt động thiện nguyện cần có được sự ủng hộ, khuyến khích và hỗ trợ tích cực, cởi mở của chính quyền, mới có thể đạt hiệu quả cao và lâu dài - Minh họa: Internet

LÀM THIỆN NGUYỆN Ở PHÁP NHƯ THẾ NÀO?

 04:39 13/06/2016

(NCTG) “Với vai trò khuyến khích và quản lý có hệ thống (nhưng rất “mở”) của nhà nước Pháp, mọi thành phần tham gia thiện nguyện đều được quản lý tốt, và đều dc khuyến khích khi tham gia bằng những “phần thưởng” cụ thể, thiết thực. Có thế, người dân không nháo nhào chỉ đi làm tình nguyện trong những đợt gấp rút, ngắn hạn, hoặc nặng hình thức”.