TẬP LÀM BỘ ĐỘI

TẬP LÀM BỘ ĐỘI

 12:34 23/06/2012

(NCTG) “Giỏi, thằng này giúp mẹ rất giỏi, khỏi đi trại hè kia con ơi, ở nhà chạy công an cho mẹ bằng mấy tập làm bộ đội đấy. Mà giúp mẹ chạy công an còn thiết thực gấp mấy lần trại hè kia đấy!”.