Minh họa: Internet

MƯỜI PHƯƠNG THỨC ĐỂ THAO TÚNG DƯ LUẬN

 20:27 26/03/2016

(NCTG) Tẩy não, nhồi sọ và ngu dân là những thủ đoạn mà nhiều chính quyền thường dùng trong quá trình thao túng đám đông, nhằm tạo dựng một xã hội chỉ biết nhắm mắt tuân thủ những gì có lợi cho chính quyền. Mục tiêu ấy được thực hiện như thế nào?