Tham nhũng tại Hungary ngày càng gia tăng - Minh họa: hirextra.hu

Tham nhũng: “LỖI HỆ THỐNG” TẠI HUNGARY

 15:47 16/02/2017

Hungary tụt 7 thứ hạng trong bảng xếp hạng về tham nhũng của Minh bạch Quốc tế (Transparency International), từ vị trí thứ 50 rớt xuống thứ 57 trên 168 quốc gia và vùng lãnh thổ, và thuộc vào hàng những quốc gia tham nhũng nhất ở Liên Âu, theo một công bố vào cuối tháng 1-2017 vừa qua.

QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN, VŨ KHÍ HỮU HIỆU CHỐNG THAM NHŨNG

QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN, VŨ KHÍ HỮU HIỆU CHỐNG THAM NHŨNG

 02:02 01/07/2009

Không cần phân tích dài dòng, cũng có thể thấy tham nhũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự đói nghèo, khiến người dân bị khóa chặt trong vòng kiềm tỏa của sự nghèo đói, như khẳng định của ông Peter Eigen, Chủ tịch Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International - TI). Điều này lại càng đúng đối với Việt Nam, một quốc gia mà tại đó, tham nhũng đã được Đảng, Nhà nước đánh giá là “quốc nạn”.