Thụy Sĩ đang trong cơn sốt EURO - Ảnh: www.24heures.ch

Euro 2016: THỤY SĨ VÀ NHỮNG ĐÚA CON VÙNG BALKAN

 15:06 10/06/2016

(NCTG) “Đối với tôi, mỗi khi xem Thụy Sĩ đá, tôi quên mình là người da đen, là kẻ di dân. Người Thụy Sĩ cũng không còn nghi ngờ, lo ngại tôi là một đối tượng nguy hiểm, một kẻ chuyên bán ma túy. Tất cả chỉ là những người hâm mộ bóng đá, cổ vũ cho La Nati, thế thôi!”.