Theo ghi nhận, đây là những “mẫu” điển hình được lựa chọn tham dự “hiệp thương” và quyết định số phận của các ứng viên có được trở thành ứng viên hay không - Ảnh: Facebook

Nhân chuyện “hiệp thương” ở Việt Nam: BÀI TOÁN CHỌN MẪU

 20:50 13/04/2016

(NCTG) Nhân việc hội nghị cử tri ở Việt Nam - gọi là hiệp thương tại nơi cư trú và nơi làm việc - đang diễn ra và được công luận để tâm bàn tán, chúng ta sẽ bàn một chút về việc lấy mẫu trong thống kê sao cho chính xác và đáng tin cậy.