ĐÁM CƯỚI

ĐÁM CƯỚI

 11:44 23/12/2014

(NCTG) “Mặc thế này hai bên mạn sườn phải không có mỡ, đây vẫn có mỡ, lúc đi qua thấy núng nính. Mặc cái này phải bụng phẳng, eo thon, toàn bộ chỗ lườn”.