Chú Cuội - chị Hằng - Minh họa: Internet

THẰNG CUỘI THÁNG TÁM

 19:28 10/09/2016

(NCTG) “Đến đây, tôi cũng muốn mua một mảnh đất trên mặt trăng, mơ cuộc sống ung dung tự tại cho thỏa chí tan bồng của một kẻ ngây dại muốn làm bạn với gió trăng. Và vì nơi đó, vẫn có “thằng Cuội già ôm một mối mơ”...