ĐỊA

ĐỊA

 23:30 02/03/2012

(NCTG) “Không được, không được, ngoài đời thế thật, nhưng đi thi em không được nói thế, phải nói là hai nước láng giềng quan hệ thân thiết lâu dài, chung đường biên, chung ngọn núi, chung dòng sông, ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực”.