Tượng đồng Szent István, được dựng tại Székesfehérvár nhân 900 năm ngày mất của ông (1938)

VỀ NGÀY 20-8, QUỐC KHÁNH HUNGARY

 04:47 21/08/2003

(NCTG) Quốc khánh 20-8 là ngày kỷ niệm Szent István (Thánh István, vị vua Hungary đầu tiên, vị thánh đầu tiên của dòng họ Árpád), và là ngày hội Lập quốc của nước Hungary (thành lập từ hơn 1.100 năm nay).