Nghệ sĩ Trung Quốc, nhà hoạt động dân chủ Ngải Vị Vị tại buổi gặp do Thư viện Václav Havel (Praha) tổ chức ngày 5-2-2016 - Ảnh: FB của Thư viện Václav Havel (Praha)

NGẢI VỊ VỊ PHẢN ĐỐI CHÍNH SÁCH CỦA CZECH VỚI DÂN TỴ NẠN

 05:51 06/02/2016

(NCTG) Nghệ sĩ, nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Ngải Vị Vị đã lên tiếng ở Praha về vấn nạn tỵ nạn, đồng thời ông cũng chỉ trích các biện pháp mà chính quyền Czech đang áp dụng với người tỵ nạn Trung Đông.