Số báo giấy cuối cùng - Ảnh: ma.hu

“NGÀY ĐEN TỐI CHO TỰ DO BÁO CHÍ HUNGARY”

 12:51 12/10/2016

Ít ngày trước dịp đại lễ kỷ niệm 60 năm cách mạng dân chủ 1956 của Hungary mà một trong những đòi hỏi chính yếu là tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tờ nhật báo chính luận và xã hội lớn nhất của nước này đã đột ngột bị đóng của, và giới bình luận cho rằng do sức ép và mưu toan của chính quyền.