Tác giả Trần Đình Kiêm cùng bộ từ điển của ông - Ảnh: Trần Hà Anh

RA MẮT ĐẠI TỪ ĐIỂN HUNG - VIỆT, VIỆT - HUNG TẠI BUDAPEST

 14:00 23/06/2015

Lần đầu tiên, một bộ đại từ điển Việt - Hung, Hung - Việt đã được biên soạn và giới thiệu ra mắt tại Budapest, Hungary. Tác giả của từ điển, ông Trần Đình Kiêm, từng là một cựu du học sinh, cán bộ ngoại giao, nhà báo... tại Hungary.