MỘT TỔNG THỐNG MỸ TẠI BERLIN

MỘT TỔNG THỐNG MỸ TẠI BERLIN

 09:15 26/06/2013

(NCTG) “Ngày nay, trong thế giới tự do, câu nói hãnh diện nhất là “Ich bin ein Berliner!”... Tất cả những người tự do, dù sống tại bất cứ nơi nào, đều là công dân của Berlin và do đó, như một người dân tự do, tôi tự hào nói câu “Ich bin ein Berliner!” (John F. Kennedy)