TẮC ĐƯỜNG

TẮC ĐƯỜNG

 20:10 12/12/2017

(NCTG) “Nhanh lên, tranh thủ lúc nó quay mặt đi mình phải ào lên chứ, đường của mình mà, ào lên đi”.