Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Ảnh: Alessandra Benedetti

Đức Giáo hoàng Phanxicô: XÂY DỰNG SỰ HIỆP NHẤT VÀ CÓ CÁI NHÌN TÍCH CỰC VỀ TƯƠNG LAI

 06:34 01/06/2020

(NCTG) Giá trị quan trọng nhất sau dịch bệnh mà các Cơ-đốc nhân cần có là sự hiệp nhất, và con người cần có cái nhìn tích cực trước các vấn đề của tương lai, bằng không, niềm hy vọng sẽ lụi tàn, theo Bài giảng Thánh lễ mà Đức Thánh Cha Phanxicô chủ trì vào hồi 10h sáng Chủ nhật 31-5, nhân dịp đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại Nhà nguyện Thánh Thể trong Đại vương cung thánh đường Thánh Phêrô.