TẬP LÀM VĂN

TẬP LÀM VĂN

 18:06 28/11/2011

(NCTG) Cô bé hàng xóm đi học về chào tôi từ ngoài ngõ, tíu tít khoe hôm nay được 10 toán. Tôi vội đỡ cặp cho cháu để cháu lấy vở toán ra khoe điểm 10.